Barbara Pudlarz

Mgr Barbara Pudlarz

Pomoc nauczyciela

Ukończone studia licencjackie na kierunku Praca Socjalna w PWSZ w Koninie.
Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika Wspierająca z Profilaktyką Niedostosowania Społecznego na Uniwersytecie Łódzkim.
Studia podyplomowe z zakresu: Przygotowania Pedagogicznego;Studia podyplomowe z zakresu :Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne; Studia podyplomowe z zakresu: Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika).

 

Ukończone kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

  • Sekretarka – asystent Dyrektora
  • Pierwsza pomoc
  • Drama
  • Kierownik wycieczek szkolnych
  • Awans zawodowy nauczycieli
  • Biblioterapia
  • Profilaktyka uzależnień
  • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w aspekcie psychologicznym i prawnym.
Skip to content