Adriana Król

Adriana Król

Nauczyciel

Studia magisterskie z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej i Arteterapii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu

Studia podyplomowe Pedagogika Przedszkolna oraz Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza

 

Kursy, szkolenia, konferencje:

  • Praca terapeuty cienia z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera. Centrum Terapii  i Rozwoju Indygo w Warszawie
  • Warsztaty – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka
  • Arteterapia w teorii i praktyce
  • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
  • kurs integracji sensorycznej (terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej)
Skip to content