Aleksandra Kamińska

Aleksandra Kamińska

Pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

  • Praca socjalna z resocjalizacją, studia I stopnia na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia II stopnia na Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej
  • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (studia magisterskie w trakcie realizacji) na Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej

Studia podyplomowe:

  • Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką na Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie
  • Dziecko i muzyka na Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie

Skip to content