Andżelika Kamińska

Mgr Andżelika Kamińska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspierający

Ukończone studia magisterskie na kierunku Edukacja Przedszkolna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia licencjackie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna z Przedszkolną

Kursy i szkolenia

  • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
Skip to content