Dorota Iwulska

Dorota Iwulska

Pracownik administracyjny,
pomoc nauczyciela,
asystent osoby niepełnosprawnej

  • Kurs pedagogiczny
  • Szkolenie z systemu HACCP
  • Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera, Centrum Terapii i Rozwoju Indygo w Warszawie.
  • Praktyczna obsługa zmodernizowanego SIO
  • Zarządzanie sekretariatem szkolnym  z elementami pracy w modernizowanym SIO oraz po ustawie o ochronie danych osobowych w Międzynarodowym Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
  • Ochrona danych osobowych – polityka bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej
Skip to content