Edyta Stasiak

Mgr Edyta Stasiak

Logopeda, neurologopeda

Ukończone studia magisterskie na kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu Neurologopedii, studia podyplomowe z Logopedii, studia podyplomowe z zakresu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ( Oligofrenopedagogika) oraz studia podyplomowe  Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

 

Ukończone kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • KOLD – Karty Oceny Logopedycznej dziecka. Test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończonego 9 roku życia. Nr certyfikatu 1726/2018/KOLD Komlogo.
 • Autyzm – terapie oparte na dowodach JIM Łódź.
 • Organizacja pracy logopedy w szkole i przedszkolu Oświata.
 • Rozwijanie umiejętności kluczowych w uczeniu u osób ze spektrum autyzmu – ramię w ramię z Rodzicami Krystyna Pomorska.
 • Udział w Konferencji Badabada Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu ‘Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm”‘ Synapsis Warszawa.
 • Etiopatogeneza i diagnozowanie autyzmu Spektrum.
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa Fundacja Promyk Słońca Wrocław.
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu Izabela Fornalik.
 • Diagnoza nozologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu Fundacja Pomoc Autyzm Warszawa.
 • “Logofigielki” – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka Metris.
 • Kocham czytać – wczesna nauka czytania Jagoda Cieszyńska Poznań.
 • Sensomotoryka – kurs zaawansowany BioMed Wrocław.
 • Sensomotoryka – kurs podstawowy BioMed Wrocław.
 • Diagnoza – terapia – edukacja. Współczesne kierunki badań – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
 • Pedagogika zabawy odpowiedzią na potrzebę wyrównywania deficytów w różnych sferach rozwojowych dziecka PWN .
 • Kurs wprowadzający HANDLE The Handle Institute Poznań.
 • Udział w Ogólnopolskim Kongresie Terapii Pedagogicznej z Elementami Integracji Sensorycznej FORUM Warszawa.
 • Autyzm nie musi być wyrokiem – współczesne metody terapii Nowa Nadzieja.
 • III stopniowy kurs doskonalący “Terapia behawioralna dzieci z autyzem” Autus Instytut Dziecka w Poznaniu.
 • Metoda Knillów Educo Centrum Szkoleń w Szczecinie.

 

Członek i wolontariusz Stowarzyszenia „Autyzm i My”.

Skip to content