Edyta Stasiak

Mgr Edyta Stasiak

Logopeda, neurologopeda

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia podyplomowe:

 • Neurologopedia
 • Logopedia
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego (w trakcie realizacji)

Ukończone kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Diagnoza i terapia ankyloglosji “Naucz się pracować z wędzidełkami”
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu wg DSM-V diagnoza i terapia zorganizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Kwalifikacje do wykorzystywania narzędzia ADOS-2 w praktyce klinicznej
 • Diagnoza spektrum autyzmu – kroki postępowania (szkolenie)
 • KOLD – Karty Oceny Logopedycznej dziecka. Test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończonego 9 roku życia. Nr certyfikatu 1726/2018/KOLD Komlogo.
 • Autyzm – terapie oparte na dowodach JIM Łódź.
 • Organizacja pracy logopedy w szkole i przedszkolu (szkolenie)
 • Rozwijanie umiejętności kluczowych w uczeniu u osób ze spektrum autyzmu – ramię w ramię z Rodzicami Krystyna Pomorska.
 • Udział w Konferencji Badabada Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu ‘Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm”‘ Synapsis Warszawa.
 • Etiopatogeneza i diagnozowanie autyzmu Spektrum (szkolenie)
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa Fundacja Promyk Słońca Wrocław.
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu Izabela Fornalik.
 • Diagnoza nozologiczna zaburzeń ze spektrum autyzmu Fundacja Pomoc Autyzm Warszawa.
 • “Logofigielki” – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka Metris.
 • Kocham czytać – wczesna nauka czytania Jagoda Cieszyńska Poznań.
 • Sensomotoryka – kurs zaawansowany BioMed Wrocław.
 • Sensomotoryka – kurs podstawowy BioMed Wrocław.
 • Diagnoza – terapia – edukacja. Współczesne kierunki badań – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
 • Pedagogika zabawy odpowiedzią na potrzebę wyrównywania deficytów w różnych sferach rozwojowych dziecka PWN .
 • Kurs wprowadzający HANDLE The Handle Institute Poznań.
 • Udział w Ogólnopolskim Kongresie Terapii Pedagogicznej z Elementami Integracji Sensorycznej FORUM Warszawa.
 • Autyzm nie musi być wyrokiem – współczesne metody terapii Nowa Nadzieja.
 • III stopniowy kurs doskonalący “Terapia behawioralna dzieci z autyzem” Autus Instytut Dziecka w Poznaniu.
 • Metoda Knillów Educo Centrum Szkoleń w Szczecinie.

Członek i wolontariusz Stowarzyszenia „Autyzm i My”.

Skip to content