Ewelina Radoszewska

Ewelina Radoszewska

Nauczyciel wspierający

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie Opieki i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Łódzkim.

Studia podyplomowe – Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Studia podyplomowe – Pedagogika Specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Studia podyplomowe – Pedagogika Specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Szkolenia i kursy:

  • Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w aspekcie psychologicznym i prawnym; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
  • Kierownik wycieczek szkolnych; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
  • Biblioterapia; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
  • Profilaktyka uzależnień; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
  • Język migowy – poziom podstawowy; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
  • Praca terapeuty Cienia dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera, Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO w Warszawie;
  • Ukończyła szkolenie dla wolontariuszy.
  • Wolontariat akcyjny i stacjonarny i szpitalny w latach 2014-2017.
  • “Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zaburzeniami integracji sensorycznej”.
Skip to content