Julia Żywanowska

Julia Żywanowska

Nauczyciel, Trener TUS, Terapeuta SI

Wykształcenie:

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika – Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna WSKM w Koninie.

Studia magisterskie, kierunek Pedagogika – Terapia Pedagogiczna z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju UNS w Łodzi 

Studia podyplomowe:

 Kompleksowy system wsparcia rozwoju dziecka w spektrum Autyzmu na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Kursy, szkolenia, konferencje:

 • Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej- Kurs Integracji Sensorycznej – Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.
 • Sylabowa metoda czytania jako dobra zabawa.
 • Autyzm – terapie oparte na dowodach organizowane przez fundacje JiM.
 • Rozwinąć skrzydła. Najlepsze praktyki wzmacniania rozwoju dziecka – w domu, przedszkolu i szkole.
 • Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami rozwoju za pomocą VB-MAPP oraz innych narzędzi.
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka.
 • Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zaburzeniami integracji sensorycznej.
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 • Zabawa z małym dzieckiem z autyzmem metoda na rozwój komunikowania się.
 • Jak wyciszyć grupę? Zabawy i ćwiczenia wyciszające.
 • Depresja u dzieci – wczesne rozpoznanie i wsparcie
 • Poznać i zrozumieć osoby ze spektrum autyzmu – kurs Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego 
Skip to content