Julia Żywanowska

Julia Żywanowska

Nauczyciel

Ukończone studia licencjackie na kierunku Pedagogika – Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna WSKM w Koninie.

W trakcie realizacji – studia magisterskie, kierunek Pedagogika – Terapia Pedagogiczna z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju UNS w Łodzi.

Kursy, szkolenia, konferencje:

  • Sylabowa metoda czytania jako dobra zabawa.
  • Autyzm – terapie oparte na dowodach organizowane przez fundacje JiM.
  • Rozwinąć skrzydła. Najlepsze praktyki wzmacniania rozwoju dziecka – w domu, przedszkolu i szkole.
  • Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami rozwoju za pomocą VB-MAPP oraz innych narzędzi.
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.
  • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka.
  • Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zaburzeniami integracji sensorycznej.
  • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.
  • Zabawa z małym dzieckiem z autyzmem metoda na rozwój komunikowania się.
  • Jak wyciszyć grupę? Zabawy i ćwiczenia wyciszające.
Skip to content