Kamila Walczak – Tułak

Dr Kamila Walczak - Tułak

Terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Wykształcenie:

Doktorat obroniony na Uniwersytecie Wrocławskim, “Teoria pantomimy zespołowej w świetle badań naukowych. System znaków. Transkrypcja kinetograficzna”

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu (studia magisterskie)

Studia podyplomowe:

Przygotowanie Pedagogiczne na Wyższej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Koninie

Kurs “Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” International Sherborne Co-operation (Polskie Towarzystwo Dysleksji)

Pedagogiką specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Pedagogiką specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z Autyzmem i zespołem Aspergera 

Kursy, szkolenia, warsztaty:

  • Certyfikat International Sherborne Co-operation (ISCO II poziom) pod kierunkiem prof. M. Bogdanowicz
  • Szkolenia choreologiczne w stopniu zaawansowanym (analiza ruchu, kinetografia, rekonstrukcja tańców) w Instytucie Choreologii w Poznaniu pod kierunkiem prof. R. Lange
  • Absolewntka Chrześcijańskiego Studium Teatru Ruchu Wisła/Gdańsk
  • Dwuletnie warsztaty pantomimy we Wrocławskim Teatrze Pantomimy w ramach Programu Edukacyjnego “Pantomima:

Aktualnie współpracuje jako:

  • Coach dla Studia DeoRecordings we Wiśle (szkolenia w Polsce i za granicą z komunikacji międzyludzkiej)
  • Dziennikarka w czasopiśmie WARTO w Dzięgielewie
Skip to content