Karolina Ugarenko-Żurawik

Karolina Ugarenko-Żurawik

Założycielka i Dyrektorka Prywatnego Tęczowego Przedszkola w Kole, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka oraz Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Czołowie, ponadto założycielka, członkini i wolontariuszka Stowarzyszenia “Autyzm i MY”

Wykształcenie:

Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza na Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie (studia licencjackie)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego (w trakcie realizacji) 

 

Studia podyplomowe: 

Przygotowanie Pedagogiczne

Edukacja Wczesnoszkolna i edukacji przedszkolna z Językiem Angielskim, 

Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika) na Wyższej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Koninie

Dogoterapia

Logopedia

Zarządzanie Oświatą

Ukończone kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Program Son Rise Start Up – Autism Treatment Center of America (Metoda Opcji)
 • EEG Biofeedback w Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii w Poznaniu
 • Sensomotoryka w Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii w Wrocławiu
 • Handle – The Handle Institute Jana Paul Baptie kurs organizowany na terenie miasta Poznania
 • Autyzm od A do Z- Problemy w pracy z dziećmi z autyzmem, Soyer Centrum Szkoleniowe w Warszawie
 • Udział w licznych kongresach, konferencjach i warsztatach mających na celu poszerzenie wiedzy na temat autyzmu, np. II Konferencja Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu “Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm” w Warszawie, Ogólnopolski Kongres psychologów i psychoterapeutów “Seksualność jako wyzwanie dla współczesnej praktyki psychologicznej”, Konferencja Edukacyjno-szkoleniowa ” Wielodyscyplinarne wsparcie osób z zespołem Downa, celowana interwencja farmakologiczna”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “AUTYZM. Diagnoza – terapia – edukacja. Współczesne kierunki badań, Ogólnopolski kongres Terapii Pedagogicznej z Elementami Integracji Sensorycznej 
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Uprawnienia do stosowania narzędzia diagnozy funckjonalnej dziecka Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP
 • Rozwijanie umiejętności kluczowych w uczeniu u osób ze spektrum autyzmu – ramię w ramię z rodzicami 
 • Warsztaty metodyczne ” Zaburzenia zachowania u ucznia, jako przejaw nieprawidłowego rozwoju osobowości”
 • Szkolenie “Diagnoza nozologiczna zaburzeń ze spektrum Autyzmu” przeprowadzone przez Fundację Pomoc Autyzm
 • Uprawnienia do stosowania narzędzia M-CHAT-R/F
 • Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym 
 • “krok po kroku z Autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi”
 • Sensomotoryka – kurs podstawowy. Rozpoznawanie i terapia przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych (BioMED we Wrocławiu) 

Skip to content