Małgorzata Jęcka

Mgr Małgorzata Jęcka

Psycholog, nauczyciel

Wykształcenie: 

Magister Psychologii ze specjalnością Zdrowia i kliniczna na Uniwersytecie Łódzkim.

Studia podyplomowe

– Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Studia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

– Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna z językiem angielskim

– Zarządzanie Oświatą

– Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w praktyce klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie 

– Wczesne wspomaganie rozwoju Małego Dziecka

– Przygotowanie pedagogicze

– Kompleksowy system wsparcia rozwoju dziecka w spektrum Autyzmu na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Ukończone kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Wykwalifikowany opiekun/wychowawca kolonijny
 • Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego
 • Praca z uczniem trudnym organizowanym przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi
 • Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw
 • Psychospołeczne aspekty ryzykownych zachowań w kontekście HIV/AIDS
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Część teoretyczna szkolenia w ramach rekomendowanego Programu Wzmacniania Rodziny 10-14
 • Asystent Cień Dziecka w Spektrum Autyzmu w Przedszkolu 
 • Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju Dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P organizowanym przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Rozwijanie umiejętności kluczowych w uczeniu u osób ze spektrum autyzmu – ramię w ramię z rodzicami organizowanym przez Pro Active
 • Autyzm – terapie oparte na dowodach organizowane przez fundację JiM
 • Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju Dla Dzieci i Młodzieży IDS-2 organizowanym przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – ujęcie całościowe, Terapeuta TUS
 • Uprawnienia do korzystania z narzędzia Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE – kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka w wieku od niemowlęcego do końca okresu szkolnego oraz do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do 16 roku życia.
 • Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym – Akademia Praktyk
 • Uprawnienia do korzystania z narzędzia Karty Oceny Gotowości Szkolnej KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich oraz dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
 • Uprawnienia do korzystania z narzędzia M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka 
 • Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami rozwoju za pomocą VB-MAPP oraz innych narzędzi 
 • Uprawnienia do korzystania z narzędzia Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – Diagnoza i Programy Terapii dla dzieci w wieku od 1 miesiąca do do końca 9 roku życia
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – planowanie i organizowanie pracy. IPET i WOPFU, w oparciu o przepisy prawa oświatowego z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 
 • Kwalifikacje do wykorzystywania narzędzia ADOS-2 w praktyce klinicznej 
 • Poznać i zrozumieć osoby ze spektrum autyzmu – Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego 
 • Dlaczego w dziecięcych szafach mieszkają potwory? Podstawy psychologii rozwoju dzieci i młodzieży Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego 
 • Zaburzenia ze spektrum Autyzmu wg DSM-V – diagnoza i terapia. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii 
 • Stosowanie profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PL w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu 
 • Uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się w praktyce klinicznej Skalą Inteligencji Stanforf-Binet 5

Konferencje, kursy i inne:

 •  Ogólnopolska Konferencja “pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”
 • Autyzm – wybrane oddziaływania terapeutyczne
 • Ogólnopolski kongres psychologów i psychoterapeutów – Seksualność jako wyzwanie dla współczesnej praktyki psychologicznej
 • Ogólnopolska konferencja “ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”
 • Jak uczyć empatii w czasach nienawiści? III Forum Eksperckie
 • Rozwinąć skrzydła. Najlepsze praktyki wzmacniania rozwoju dziecka – w domu, przedszkolu i szkole
 • Emocje, uczucia, nastroje – jak poznać co czuje dziecko? Fundacja na rzecz rozwoju – Inspirator
 • Warsztat Naukowy – Neurony umierają z nudów
 • Warsztat Naukowy – Przechodzi ADHD do doktora… – Obraz kliniczny zespołu hiperkinetycznego okiem praktyka
 • Warsztat Naukowy – Dyskalkulia – neuronalne podłoże, objawy i metody pokonywania problemu wykorzystujące ruch i nowoczesne technologie
 • Warsztat Naukowy – Techniki Uważności dla dzieci i młodzieży
 • Warsztat Naukowy – Gadająca głowa – czyli jak mózg przetwarza mowę?
 • Warsztat Naukowy – Ocena funkcjonalna dzieci, młodzieży i dorosłych z NI. Przegląd narzędzi diagnostycznych
 • III Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Chorzowie
 • Akcja-relacja czyli wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży NPDP Studio Psychologiczne
Skip to content