Maria Ugarenko-Kupińska

Mgr Maria Ugarenko-Kupińska

Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego

Magister Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończone studia podyplomowe z zakresu Pomocy Psychologicznej, Podyplomowe Studia Zarządzania “Menedżer w Oświacie” SDMO w Gnieźnie oraz Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego SDMO w Gnieźnie. Długoletni pedagog, pracująca w różnych strefach życia człowieka; od przedszkola poprzez pracę na wszystkich etapach edukacji szkolnej, także jako pedagog ds. rodzin zastępczych, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadząca poradnictwo rodzinne i socjalne, społeczny kurator sądowy.

Ponadto:

  • I i II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- Instytut Psychologii Zdrowia
  • Ambasador Kampanii “Dzieciństwo bez przemocy”
  • Kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu TSR
  • Szkolenie CrossRoads-Młodzież na Rozdrożu-amerykański program wychowania dla młodzieży

Współzałożycielka instytucji:

  • Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego (obecny OREW)
  • Warsztatu Terapii Zajęciowej Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
  • Powiatowego Poradnictwa Rodzinnego i Socjalnego
  • Prywatnego Tęczowego Przedszkola
Skip to content