Marta Leszcz

Mgr Marta Leszcz

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, studia licencjackie z zakresu Pedagogiki Terapeutycznej z Rehabilitacją Ruchową oraz studia podyplomowe Integralna Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Nauczyciel Kontraktowy.

Studia podyplomowe:

Oligofrenopedagogika
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Kursy i szkolenia:

  • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
  • warsztaty ,,Autyzm- wybrane oddziaływania pedagogiczne”
  • szkolenie ,, Autyzm nie musi być wyrokiem”
  • szkolenie ,,Rozwijanie umiejętności kluczowych w uczeniu się u osób ze spektrum autyzmu- ramię w ramię z rodzicami”
  • zajęcia szkoleniowo-warsztatowe ,,Autyzm- terapie oparte na dowodach”
  • szkolenie ,,Sylabowa metoda czytania jako dobra zabawa”
  • udział w konferencji ,,Spektrum oddziaływań w edukacji”
  • dyplom ukończenia specjalizacji ,, Specjalista masażu klasycznego i odnowy biologicznej”
  • Kurs z zakresu organizacji systemu pierwszej pomocy przedlekarskie
Skip to content