O Nas

 

Prywatne Tęczowe Przedszkole 

Prywatne Tęczowe Przedszkole w Kole funkcjonuje od 1 września 2009 roku aż do dziś. Jesteśmy pierwszą placówką niepubliczną w naszym mieście, która powstała w odpowiedzi na licznie zgłaszane trudności. 

Nasze Przedszkole otwarte jest na wszystkich. Każdy przedszkolak jest dla nas bardzo ważny i wyjątkowy, dlatego każdego traktujemy w sposób indywidualny, doceniając jego mocne strony oraz uzdolnienia.Jesteśmy pewni, że nasze przedszkole jest wyjątkowe i pełne pasji. Jesteśmy nastawieni na szerzenie tolerancji oraz empatii wobec naszych cudownych wychowanków.

Stawiamy na rozwój naszej placówki, poznawanie i wprowadzanie nowych metod nauczania oraz różnorodnych form terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Gwarantujemy, że obecność w grupach dzieci z deficytami nie wpływa w żadnej mierze na komfort innych wychowanków. W każdej grupie w zależności od potrzeb zatrudnieni są nauczyciele wspomagający, asystenci osób niepełnosprawnych oraz pomoce nauczyciela, sprawujące dodatkową opiekę nad dziećmi, które tego potrzebują. Zrozumienie, opiekuńczość, tolerancja, cierpliwość i ogrom przywiązania to cechy, które wyróżniają naszych przedszkolaków.  

Nasza placówka od momentu utworzenia cały czas rozwija się i zmienia – tak jak zmieniaj się potrzeby naszych małych klientów i ich rodziców. Naszą ideą jest szerzenie integracji, wyrażanie szacunku, zrozumienia i akceptacji dla inności.

Czasem zastanawiamy się, czy wychowując dzieci możemy uczyć je tolerancji?  Jeśli chcemy, by dziecko wyrosło na tolerancyjnego człowieka, to dbajmy o to, by przebywało z różnymi dziećmi – starszymi i młodszymi, z niepełnosprawnością i zdrowymi, w różnych sytuacjach – zabawy, nauki i pomocy.

Prywatne Tęczowe Przedszkole jest placówką ogólnodostępną, dlatego zapraszamy każdego, kto pragnie, aby jego dziecko wychowywało się w przyjaznym i tolerancyjnym miejscu.

Nasze inicjatywy

Przy przedszkolu działa Stowarzyszenie „AUTYZM I MY”, które organizuje raz w miesiącu spotkania dla rodziców. Głównym celem spotkań jest dzielenie się doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka z autyzmem. Na spotkaniach grupy rodzice mogą porozmawiać z innymi, przekonać się, czy problemy z ich dzieckiem są podobne do tych, które przeżywają inni rodzice, podzielić się własnymi osiągnieciami i poprosić o sugestie innych. Na spotkaniach każdy z nich dobrowolnie może omówić swój konkretny problem z dzieckiem autystycznym, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, troskami i radościami. Rodzice informują się wzajemnie m.in., co do konkretnych usług ze strony specjalistów pracujących z dzieckiem w różnych resortach (służba zdrowia MOPS, oświata). 

Sytuacja pozostawania w grupie daje poczucie siły, wartości i nadziei. Bardzo ważna jest integracja między rodzicami, która pozwala na zdobycie nowych znajomości, nawiązanie przyjaźni, które posłużą do stworzenia ”łańcucha wsparcia”. Członkowie już po raz kolejny organizują światowy Dzień Autyzmu na terenie naszego miasta: przemarsz, puszczenie niebieskich balonów w niebo oraz projekcja filmu w Miejskim Domu Kultury w Kole to już tradycja. 

Stworzyliśmy także grupę wolontariuszy Autyzm i My, do której należy 8 osób, i której zadaniem jest nieodpłatna terapia Metodą Opcji zgodnie z założeniem programu Start Up oraz wsparcie rodziców i dzieci. Prowadzimy również na terenie miasta Koła, akcje uświadamiające w szkołach i placówkach, gdzie staramy się przekazać młodzieży, jak ważna jest tolerancja wobec osób z Autyzmem. Prowadzimy także Punkt Konsultacyjny dla rodziców, gdzie udzielamy instruktażu jak pozyska pomoc finansową, wsparcie terapeutyczne oraz merytoryczne.

Od początku 2015 roku funkcjonuje  Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. W ramach tej działalności zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy realizują następujące zajęcia i terapie: Terapia pedagogiczna, Zajęcia logopedyczne, Ruch rozwijający Weroniki Sherborne, Rehabilitacja ruchowa, Sensomotoryka, Handle, HEG Biofeedback, EEG Biofeedback, Metoda Knillów, Muzykoterapia, Arteterapia oraz Terapia ręki. Pracujemy terapią behawioralną oraz Metodą Opcji SonRise.

 
 
 
Skip to content