Adriana Król

Adriana Król

Nauczyciel

Wykształcenie:

Studia magisterskie z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej i Arteterapii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu

Studia podyplomowe: 

Pedagogika Przedszkolna oraz Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza na Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menadżerskiej

Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera na Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Pedagogiką specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 

Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego (w trakcie realizacji)

Kursy, szkolenia, konferencje:

  • Praca terapeuty cienia z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera. Centrum Terapii  i Rozwoju Indygo w Warszawie
  • Logofilie – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka
  • Arteterapia w teorii i praktyce – warsztaty metodyczne 
  • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
  • Gry i zabawy przeciwko agresji 
  • Rozwijanie umiejętności kluczowych w uczeniu u osób ze spektrum autyzmu – ramię w ramie z rodzicami 
  • Autyzm – wybrane oddziaływania terapeutyczne 
  • Zespół Downa- jak jest naprawdę? Refleksje ojca 28 letniej Natalii z Zespołem Downa
Skip to content