Terapie

1. TERAPIA PEDAGOGICZNA

2. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

3. RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE

4. SENSOMOTORYKA

5. ARTETERAPIA

6. MUZYKOTERAPIA

7. HEG BIOFEEDBACK

8. EEG BIOFEEDBACK

9. REHABILITACJA RUCHOWA

10. HANDLE

11. TERAPIA RĘKI

12. TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

13. ZAJĘCIA NEUROLOGOPEDYCZNE

14. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Skip to content