Terapie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka. W ramach programu realizujemy: 

Terapia pedagogiczna
Terapia logopedyczna 
Terapia neurologopedyczna
Terapia psychologiczna
Terapia ręki 
Terapia Integracji Sensorycznej
Sensomotoryka
Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
Arteterapia
Muzykoterapia
HEG Biofeedback
Rehabilitacja ruchowa
Handle 
Trening Umiejętności Społecznych TUS
Skip to content