Informacje o nas

INFORMACJE O STOWARZYSZENIU AUTYZM I MY

Grupa wsparcia „Autyzm i My” jest grupą otwartą (uczestnictwo nie wymaga uprzedniego zapisania się) można dołączyć w dowolnej chwili. Głównym celem spotkań jest dzielenie się doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka z autyzmem. Na spotkaniach grupy rodzice mogą porozmawiać z innymi, przekonać się, czy problemy z ich dzieckiem są podobne do tych, które przeżywają inni rodzice, podzielić się własnymi osiągnięciami i poprosić o sugestie innych. Na spotkaniach każdy z nich dobrowolnie może omówić swój konkretny problem z dzieckiem autystycznym, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, troskami i radościami. Opowiedzieć jaki jest postęp lub regres u dziecka na danym etapie rozwoju. Rodzice informują się wzajemnie m.in. co do konkretnych usług ze strony specjalistów pracujących z dzieckiem w różnych resortach (służba zdrowia MOPS, oświata). Bardzo pożyteczne jest wzajemne użyczenie literatury, podawanie adresów portali internetowych, informacji dotyczących nowopowstałych regionalnych i krajowych ośrodków terapeutycznych i diagnostycznych zajmującymi się autyzmem.

Sytuacja pozostawania w grupie daje poczucie siły, wartości i nadziei. Bardzo ważna jest integracja między rodzicami, która pozwala na zdobycie nowych znajomości, nawiązanie przyjaźni, które posłużą do stworzenia ”łańcucha wsparcia”.

Grupa powstała z inicjatywy Karoliny Ugarenko-Żurawik i Moniki Oźminkowskiej.

Od dnia 20.04.2015 r. zgodnie z art. 40 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach nasza grupa funkcjonuje jako Stowarzyszenie Autyzm i My.

Skip to content