Karolina Ugarenko-Żurawik Dyrektor ds.zarządzania nr. tel 664 961 207

Mgr Maria Ugarenko-Kupińska Dyrektor ds.dydaktycznych nr. tel 606 244 206

Mgr Edyta Wojciechowska logopeda oligofrenopedagog nr. tel 608 537 575

Mgr Dominika Rosiak pedagog oligofrenopedagog nr. tel 608 536 809

Sekretariat nr.tel.508 611 815

Przedszkolny nr.tel 606 142 744