Ewelina Radoszewska

Ewelina Radoszewska

Nauczyciel wspierający

Wykształcenie:

Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Łódzkim (studia magisterskie)

Studia podyplomowe:

Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Pedagogika Specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Pedagogika Specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Szkolenia i kursy:

  • Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w aspekcie psychologicznym i prawnym; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
  • Kierownik wycieczek szkolnych Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
  • Biblioterapia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
  • Profilaktyka uzależnień Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
  • Język migowy – poziom podstawowy Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
  • Praca terapeuty Cienia dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera, Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO w Warszawie;
  • Szkolenie dla wolontariuszy w Fundacji Gajusz
  • Wolontariat akcyjny i stacjonarny i szpitalny w latach 2014-2017.
  • “Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zaburzeniami integracji sensorycznej”.
  • “Całościowe Zaburzenia Rozwoju – Autyzm, zespół Aspergera” w Centrum Terapii HYPNOS
Skip to content